MODULUL 3

9-14 ani

Modulul 3 este axat pe crearea de mecanisme foarte complexe și de programe pe care acestea să le poată executa.

Mai jos găsiți o planificare orientativă a desfășurării modulului, fiecare titlu având atașate descrierea și/sau imagini ale activității din cursul respectiv.