MODULUL 1

9-14 ani

Modulul 1 este axat pe explicarea blocurilor de programare și a complexității programelor care pot fi create. Majoritatea modelelor construite vor putea executa mai multe tipuri de instrucțiuni pe rând sau concomitent, programele alcătuite de copii având ca limită doar imaginația lor și posibilitățile tehnice ale modelelor.

Mai jos găsiți o planificare orientativă a desfășurării modulului, fiecare titlu având atașate descrierea și/sau imagini ale activității din cursul respectiv.